Atomul este un system material complex divizibil invariabil neutru di punct de vedere electric care constituie cea mai mica fractiune materiala care pastreaza toate proprietatile fizico chimice ale elementului

Atomul este format dintr-un singur nucleu si invelis de electroni

Nucleul este format din particule numite nucleoni care sunt de doua feluri protoni si neutroni

Nucleonii- nr de masa al atomului

Nucleul cea mai mare parte al atomului 99.97% din masa atomului

Denisitatea 2*10la a 16

Masa 1.672*10la -27

Nr de protoni nr atomic -Z nr din tabelul periodic al elementelor

Invelisul de electroni este format din part de sarcina electrica negativa nr electroni=nr de protoni atomul in ansamblu este neutru di pc de vedere electric

Miscarea electronilor in jurul nucleului formeaza norul electronic pulsatorinvelisul electronic este format din straturi electronice caracterizate printr-un anumit nivel de energie

Nivelul de energie n-nr quantic principal are val de la 1la infinit

Straturile se noteaza K L M N O P Q incepand de la nucleu

Un strat are intotdeaua atatea substraturi cate unitati sunt in nr quantic principal

Substraturile se noteaza S P D F