Izomorfismul inseamna proprietatea unor substantze de a cristaliza impreuna ,in acelasi edificiu cristalin.Aceste subst. trebuie sa prezinte dimensiuni ale part. egale sau f. apropiate si sa cristalizeze in acelasi tip de celula elemntara.Unele subst se pot inlocui reciproc in orice proportzie in reteaua cristalina formand serii izomorfe. Structurile izomorfe se pot forma prin racire din topitura sau la cristalizarea din solutie.Unele subst. prezinta o dif. mare de dimensiune a part. si nu pot cristaliza impreuna.La solidificarea topiturii sau din solutii formand cristale separate deci un amestec de cristale.Fenomenul se numeste  izotopie. Polimorfismul propietatea unor subst de a se prezenta in mai multe forme cristaline.Transformarea dintr-o forma in alta se face in stare solida la o anumita temp. fixa si care se numeste temp. de transf. polimorfa. Transformarea este insotita de efecte termice si de modificari de volum.Transf. plimorfe pot fi reversibile si rar ireversibile.Ex: CaCo3(scri sub ca e  hexag)la 600 grade=CaO +CO2(e hexag.) care la 1200 grade=CaO(e cubic).Alotropia e transf polimorfa produsa asupra elementelor chimice care in funtct de temp. se pot prezenta in mai multe forme cristaline