solutii in care mediul de dispersie este solid , iar faza dispersa poate fii solida sau gazoasa.Sol de gaz in solid sunt cele formate din O2,H2 dizolvat in metale.Solutiile solid-solid pot fi formate prin solidificarea unor topituri a caror componenta prezinta miscibilitate totala sau partiala.Pot fi sol solide de substitutzie(part. componentilorcu dimensiuni aproximativ = si se pot sustituii reciproc in retea in diverse proporti), solutii solide de interstitie- diferente mari de dimensiuni. Sol.solide sunt imp in obtinerea aliajelor Solutii gazoase.sisteme formate din amestecuri de gaze.Ex:aerul atmosferic contine 78% azot,21% oxigen si 1% alte gaza.Aerul curat ,uscat, nu are influente distructive asupra mat. de constructii.Continutul aerului impreuna cu CO2 ,SO2 si impreuna cu umiditatea formeaza H2CO3, H2SO3,H2SO4 care au actiuni distructive asupra materialelor , betoanelor,mat. metalice.