Legaturile intre atomi se stabilesc datorita tendintei acestora de a trece la structuri mai stabile cu un continut mai mic de energie conform principiului Eminime . la stabilirea acestor legaturi participa elemente din invelisul exterior al atomilor

La formarea norului molecular se degaja o cantitate de caldura stabilizeaza noul sistem format

Natura legaturilor chimice care se stabiles cintre atomi depinde de electronegativitatea atomilor participanti . La stabilirea legaturilor chimice se pot forma structuri moleculare si cristaline

Tipuri de legaturi interatomice legatura covalenta, legatura ionica legatura metalica

Legatura covalenta este tipul de legatura cea mai puternica si care det atat forma unor molecule cat si formarea unor structuri cristaline

Legatura covalent apura se stabileste inter 2 atomi identici care au acelasi sarcina astfel norul molecular va fi uniform distribuit

H+H =» H :H=» H-H

-C=C-

-C _=C-

 

legaturile covalente polare se formeaza din atomi care au electronegativitatea diferita dar cu diferenta mica

moleculele polare le putem gasi in toate starile de agregare dar in momentul in care se rupe are loc o transformare chimica. Moleculele polare pot fi atrase prin forte electrostatice van der wals . temperature de topire este mai scazuta solubilitate mai mare rezistente mecanice mai mici

legatura coordinativa tip de legatura covalent adar la care perechea de electroni care asigura legatura apartine unui singur atom numit atom donor celalalt fiind acceptor

legatura ionica se stabileste intre atomii unor elemente cu electronegativitate foarte diferita norul electronic de legatura se va deplasa la limita intre elementele mai electronegative determinand o polarizare la limita a sarcinilor electrice pozitive de cele nega nive

are loc un transfer de electroni de la elementul electropozitiv la cel electronegativ cu transformare atat in ioni de semn contrar iar intre acestia va aparea forte de atractie de natura electrostatica

legatura metalica tip special de legatura care se stabileste intre atomii metaleleor

asezarea atomilor este foarte compacta astfel incat fiecare atom va fi inconjurat la distanta egala de un nr mare de alti atomi de aceea nr electronilor de solutie va fi suficient pt a stabili legaturi permanente cu totii atomii inconjuratori de aceea legatura intre 2 atomi se desfac si se refac ??

in reteaua metalica numai elementele nivelele interioare raman e orbite pe cand cei de pe nivelele exterioare formeaza benzi de energie care sunt comune intregii retele